Tlač a viazanie bakalárskych, záverečných a seminárnych prác, prezentácií, a. i.

vložil: Martin Lopušný počet komentáov: 0

 
S NAMI TO STIHNETE!
 
Milí študenti,
potrebujete vytlačiť a zviazať seminárnu prácu, záverečnú, alebo bakalársku prácu, autoreferát?
Vo Vydavateľstve Vám radi Vaše práce vytlačím a zviažeme, navyše za študentské ceny!
Ak svoju bakalársku prácu prinesiete do 11.00 h., vytlačíme a zviažeme ju ešte v ten istý deň
do 14.30 h., ak ju priesiete neskôr, hotová bude nasledujúci deň.
 
TLAČ
 
 čierna 1 - stranná A4   
 0,05 € 
 čierna obojstranná A4   
 0,09 € 
 farebná 1 - stranná A4   
 0,20 € 
 farebná obojstranná A4    0,39 € 
 
VIAZANIE PRÁC
 
 mäkká väzba - bakalárska práca  
 od 1,97 € 
 hrebeňová väzba
 od 0,86 € 
 násuvná lišta
 od 0,90 € 
 

Späť