Animal genetic diversity in agriculture

vložil: Martin Lopušný počet komentáov: 0

Genetická rôznorodosť živočíchov v poľnohospodárstve

Predkladaná práca od kolektívu odborníkov vysvetľuje koncept biologickej rozmanitosti a jej vzťahu k ďalším faktorom v prírode a životnom prostredí.
Táto monografia je určená širšiemu okruhu čitateľov s cieľom podporiť záujem o zachovanie živočíčnych genetických zdrojov a je vhodná tak pre pedagógov ako aj študentov, ale aj ľudí z praxe alebo výskumu.
Autori dúfajú, že táto práca bude stimulom pre ďalší záujem o štúdium biologickej rozmanitosti, obzvlášť o zachovanie živočíšnych genetických zdrojov v Srbskej republike a taktiež, že prispeje k záujmu o prírodné zdroje a hodnoty v budúcich generáciách.

Späť