Publikácie, ktoré vyšli v 6. týždni zimného semestra 2016-2017

vložil: Martin Lopušný počet komentáov: 0

 
V 6. týždni zimného semestra 2016-2017 vyšli nasledovné publikácie:

Skriptá
Mikrobiológia S. Javoreková - J. Maková, 2. nezmenené vydanie, cena 2 €
Repetitórium z biológie živočíšnej produkcie /pracovný zošit/ J. Kročková a kol.,
1. prepracované vydanie, cena 2 €

Praktické cvičenia z biochémie D. Urminská a kol., 1. vydanie, cena 1,40 €
Správne právo – E. Marišová a kol., 1. vydanie, cena 6 €
Biofyzikálna chémia – R. Stanovič a kol., 1. vydanie, cena 4,70 €
Výživa zvierat – D. Bíro a kol., 1. vydanie, cena 4,80

Učebnice
Obilné kombajny – M. Macák a kol., vydanie prvé, cena 8 €
Úvod do potravinárskej mykológie – D. Tančinová a kol., 2. nezmenené vydanie, cena 7,80 €
Bioaktívne látky ako fytonutrienty v záhradníckych produktoch – A. Hegedüsová a kol.,
1. vydanie, cena 5,40 €

Inžinierska ekológia – Ľ. Kubík a kol., 1. vydanie, cena 8,80 €

Vedecké monografie
Značka: Nositeľ imidžu výrobcu – Ľ. Nagyová a kol., 1. vydanie, cena 3,50 €

Odborné monografie
Nutričná charakteristika krmív – B. Gálik a kol., 2. nezmenené vydanie, cena 3,50 €


Späť