Začal sa letný semester 2016

vložil: Martin Lopušný počet komentáov: 0

Začal sa letný semester 2016

Počas Vášho skúškového obdobia, keď vyučujúci preverovali Vaše vedomosti, sme pre Vás v univerzitnom vydavateľstve pripravili ďalšie študijné publikácie, ktoré si môžete zakúpiť v predajni literatúry v pavilóne CH.
 
Bohumír Brachtýr - Technické meranie
Dušan Hrubý, Vladimír Cviklovič - Jazyk C a mikrokontroléry SILABS
Eva Matejková - Praktikum zo štatistiky A pre FEŠRR
Ivan Černý - Technologické zásady pestovania sóje fazuľovej
Ivan Vitázek - Technika pre sušenie a skladovanie zrnín
Jaroslav Kováčik - Fyziológia živočíchov
Ľudmila Nagyová - Výskum trhu
Milan Demo - Základy poľnohospodárstva
Miroslava Kačániová - Detekcia patogénov rodu Salmonella a Listeria s využitím StepOne real time PCR
Tíme Šeben Zaťková - Vybrané kapitoly z vysokoškolskej pedagogiky
Tomáš Slanina - Faktory ovplyvňujúce motilitu spermií
 

Späť