Práve vychádza - Všeobecná reprodukcia zvierat

vložil: Martin Lopušný počet komentáov: 0

Všeobecná reprodukcia zvierat

Práve vychádza publikácia - vysokoškolská učebnica - Všeobecná reprodukcia zvierat, ktorej autormi sú
prof. MVDr. Pavel Šťastný, PhD. a doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
 
Publikácia predkladá súčasné odborné poznatky z oblasti reprodukcie zvierat na všeobecne platnej úrovni, aplikovateľné v obmedzenom rozsahu na všetky hospodárske zvieratá.
Učebnica sa zaoberá základnými princípmi reprodukcie zvierat počnúc štruktúrou reprodukčných orgánov, funkciami ich štruktúr, regulačnými mechanizmami regulujúcimi reprodukčný proces v celej jeho šírke.
Autori dúfajú, že touto publikáciou pomôžu vyplniť prázdny priestor v tejto oblasti štúdia a tiež, že umožnia zvýšiť efektivitu štúdia a lepší „impriting“ vedomostí, ktoré budú nielen dobrým základom pre štúdium následnej špeciálnej reprodukcie zvierat, ale aj dobrým zdrojom poznatkov pre využitie v praktickej činnosti chovateľa.
Učebnica je určená pre študentov 1. stupňa štúdia Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU.

Späť