O nás

Vydavateľstvo SPU sa orientuje na vydávanie literatúry pre potreby Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre a odbornej poľnohospodárskej praxe. Ide predovšetkým o študijnú literatúru (monografie, učebnice,
skriptá, príručky...) so zameraním na najnovšie poznatky z oblasti poľnohospodárstva a ďalších príbuzných oblastí
v nadväznosti na orientáciu jednotlivých fakúlt a pracovísk univerzity.
 
Zabezpečujeme redakčné spracovanie, návrh dizajnu publikácie a jeho následné spracovanie. Nami poskytované služby predstavujú uzatvorený okruh spracovania rukopisov od grafickej úpravy a sadzby, prípravy do tlače
v aktuálnych grafických programoch (pre press), cez tlač (press) až do knihárskeho spracovania (post press).
Tlačíme aj informačné a propagačné brožúry, smernice a tlačivá. Ponúkame produkčnú tlač, väzbu V1,
laminovanie, hrebeňovú väzbu, násuvnú lištu, skenovanie, tlač záverečných prác, vizitiek, oznámení a plagátov.
 
V prípade voľných výrobných kapacít prijímame objednávky aj od fyzických a právnických osôb mimo SPU. Distribúciu väčšiny našej produkcie zabezpečuje Predajňa študijnej literatúry, ktorá sa nachádza pri vstupe do pavilónu CH, ktorej e-shop nájdete TU.