Služby pre pracoviská SPU

Ponúkame grafické spracovanie a tlač akcidenčných tlačív
- vizitky
- oznámenia
- diplomy
- knihy dochádzky
- priepustky
- poznámkové bločky
- a iné

Žiadanka

Tu si môžete stiahnuť univerzálnu Žiadanku VES na vyhotovenie tlačových a ďalších druhov prác, ktoré v rámci našich služieb pre potreby SPU ponúkame.